כמו כן: Ustredni hrbitov, Zentral Friedhof, בית קברות קתולי, בית קברות בעיר החדשה. נפתח בשנת 1869.

קבורים כאן הם:

1870. ג'יהלאבה. בית קברות מרכזי (רחוב זיזקובה מס '95/1866, בטלאואר גאס מספר 33). כְּנִיסָה.

2018. ג'יהלאבה. בית קברות מרכזי (רחוב זיזקובה מס '95/1866, בטלאואר גאס מספר 33). כְּנִיסָה.

2018. ג'יהלאבה. בית קברות מרכזי (רחוב זיזקובה מס '95/1866, בטלאואר גאס מספר 33). קפלה.

אם מצאת שגיאות, אנא הודע לנו על ידי בחירת הטקסט ולחיצה Ctrl + Enter.

דוח שגיאת איות

הטקסט הבא יישלח לעורכינו: