בית ארנולד וג'סטין רוז - טאובשטומנגאסה מס '4 (1906-1909)

הוזכר לראשונה בשנת 1816 כקישור בין Favoriten ו- Argentinierstraße (על שם Taubstummeninstitut).

הגיע מ: בית ארנולד וג'סטין רוז - מטרניגאסה מס '5 (1902-1906).

בית גדול יותר.

מכתב מאת גוסטב מאהלר 09-11-1907.

עברתי ל: בית ארנולד וג'סטין רוז - Favoritenstrasse מס '20 (1909-1910).

 

דוח שגיאת איות

הטקסט הבא יישלח לעורכינו: