1897 אופרה וינה 02-10-1897

חזרות להופעות של מאהלר: בדריך סמטנה, דליבור (חזרות לבוש ציבורי)

ערב 63 העונה.

אלברט לורצינג, צאר וצימרמן (בפעם הרביעית העונה).

דוח שגיאת איות

הטקסט הבא יישלח לעורכינו: