שנת 1886

גוסטב מאהלר בגיל 26.

דוח שגיאת איות

הטקסט הבא יישלח לעורכינו: